The Enemy Within Season 1 EP.1-12 (จบ) ซับไทย


ประเทศ : USA

แนวของเรื่อง : Drama

เรื่องย่อ :

          สงครามก่อการร้ายคุกคามหน่วยงานซีไอเอ คีตันและหน่วยโคอินเทลต้องระบุตำแหน่งเป้าหมายของการโจมตีภายในประเทศให้ได้ ก่อนที่กลุ่มชิกอรินจะโจมตีและฆ่าผู้บริสุทธิ์ตายเป็นเบือ เชเฟิร์ดจึงต้องโน้มน้าวคีตันให้ปล่อยตัวเธอไป…
FANSUB โดย : Fanseries / Kseries
The Enemy Within Season 1
FANSUB ตอน วันที่ลง
Fanseries 1 07-06-2019
Fanseries 2 09-06-2019
Fanseries 3 14-06-2019
Fanseries 4 20-06-2019
Fanseries 5 20-06-2019
Kseries 6 24-06-2019
Fanseries 7 01-07-2019
Fanseries 8 12-07-2019
Fanseries 9 12-07-2019
Fanseries 10 18-07-2019
Fanseries 11 18-07-2019
Fanseries 12 20-07-2019