Catch-22 Season 1 EP.1-6 (จบ) ซับไทย


ประเทศ : USA

แนวของเรื่อง : Comedy / Crime / Drama

เรื่องย่อ :

          ซีรีส์สงครามเชิงเสียดสี เล่าเรื่องราวของฝูงบินทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 เรื่องของนายทหาร Yossarian ที่ต้องเผชิญกับภารกิจที่ไม่มีโอกาสรอด ได้พยายามที่จะออกจากภารกิจการบินและมีชีวิตรอดกลับบ้านให้ได้
FANSUB โดย : Fanseries
Catch-22 Season 1
FANSUB ตอน วันที่ลง
Fanseries 1 31-05-2019
Fanseries 2 10-06-2019
Fanseries 3 18-06-2019
Fanseries 4 31-07-2019
Fanseries 5 06-08-2019
Fanseries 6 09-08-2019